Polityka prywatności i Cookies


 

Chronimy prywatność każdego użytkownika naszego Serwisu.

Administratorem Twoich danych jest FORECO Damian Szramowiak (ul. Portowa 13b lok. 144, 76-200 Słupsk), NIP 8393107896, REGON 221938330. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych, a także chęci złożenia dyspozycji co do swoich danych, prosimy o kontakt na adres e-mail kontakt@easypv.pl.

Znaczenie pojęć pisanych w niniejszym dokumencie z wielkiej litery zostało określone w Regulaminie świadczenia Usług dostępnym w Serwisie.

I. Przetwarzane dane osobowe, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania

Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje danych:

– informacje o komputerze użytkownika Serwisu, jego wizytach w Serwisie i korzystaniu z Serwisu (w szczególności: adres IP, lokalizacja geograficzna, dane demograficzne, zainteresowania, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania do Serwisu, chwila rozpoczęcia i czas trwania wizyty, wyświetlenia Serwisu, nawigowanie po Serwisie), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów do celów statystycznych i zarządzania Serwisem oraz marketingu bezpośredniego, przez okres do zakończenia tych działań lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, a za zgodą użytkownika Serwisu z wykorzystaniem profilowania przez okres do jej wycofania;

– informacje niezbędne do świadczenia Usług w Serwisie (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, NIP, nr rachunku bankowego, nr transakcji, wybór opcji i zakresu Usług) oraz informacje związane z rejestracją w Serwisie (w szczególności adres e-mail – login, hasło), które przetwarzamy na podstawie umowy świadczenia Usług opisanej w Regulaminie, w celu jej wykonywania i rozwiązania, przez okres zawierania i obowiązywania umowy oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu zawarcia tej umowy i realizacji roszczeń z nią związanych, a także zabezpieczenia danych osobowych użytkowników Serwisu podawanych podczas rejestracji, przez okres do 6 lat od roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę, lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia, oraz na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających w szczególności z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej przez okresy wskazane w tych ustawach (aktualnie przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą);

– informacje związane z subskrybowaniem usług informacyjnych w Serwisie, w szczególności newsletterów e-mail (adres e-mail) na podstawie Twojej zgody przez okres funkcjonowania tych usług lub do wycofania zgody;

– informacje niezbędne do komunikacji (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane z serwisów społecznościowych oraz treść korespondencji), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celach komunikacji z Tobą i marketingu bezpośredniego oraz dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 6 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

II. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji z profilowaniem

Przetwarzane przez nas Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów do stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji wyłącznie w zakresie reklamowania naszych usług na innych stronach internetowych. Polega to na tym, że nasi partnerzy świadczący dla nas usługi reklamowe mogą tworzyć tzw. profil Twoich zainteresowań i wyświetlać dla Ciebie na stronach internetowych osób trzecich reklamy naszych usług korzystając z plików cookies lub podobnych technologii, ponieważ kiedyś z tych usług skorzystałeś lub odwiedziłeś nasz Serwis. Jednak możesz być profilowany wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, o którą prosimy podczas odwiedzania naszego Serwisu. Jeśli jej nie wyrazisz, nie będziesz profilowany. Możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na profilowanie zmieniając ustawienia dostępne w Serwisie lub informując nas o tym przez e-mail, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Ciasteczka (Cookies)

Serwis używa plików zwanych ciasteczkami (cookies), które pozwalają nam dostosowywać go do potrzeb jego użytkowników przez opracowywanie i analizowanie statystyk używania przez nich Serwisu. Statystyki te nie odnoszą się do danych osobowych użytkowników Serwisu.

Ciasteczko zawiera informacje wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki, które są zapisywane w tej przeglądarce. Następnie informacje te są przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka otwiera stronę z tego serwera. To pozwala serwerowi na zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarki.

Serwis korzysta zarówno z ciasteczek „sesji”, jak i „trwałych”. Serwis używa ciasteczek sesji do: śledzenia użytkowników korzystających z Serwisu. Serwis używa ciasteczek trwałych do: rozpoznawania użytkowników odwiedzających Serwis.

Ciasteczka sesji są usuwane z komputera użytkownika, kiedy jego przeglądarka jest zamykana. Ciasteczka trwałe pozostają na komputerze użytkownika do chwili ich usunięcia lub wygaśnięcia ich daty ważności.

W celu dokonania analizy korzystania z Serwisu przez użytkowników używamy Google Analytics. Google Analytics przy pomocy ciasteczek zapisywanych na komputerach użytkowników opracowuje informacje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony. Te informacje o Serwisie służą do sporządzania raportów o korzystaniu z Serwisu. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Osoby trzecie, w szczególności nasi reklamodawcy lub współpracujące z nami serwisy płatnicze, mogą również używać ciasteczek lub podobnych technologii w stosunku do użytkowników Serwisu na zasadach określonych na ich stronach internetowych.

Zgoda na używanie ciasteczek z naszego Serwisu wyrażana jest za pośrednictwem ustawień wybranych przez Ciebie w przeglądarce. Większość przeglądarek pozwala na wybranie opcji odrzucania wszelkich ciasteczek lub ciasteczek osób trzecich. Na przykład w przeglądarce Chrome można wybrać opcję odrzucania wszelkich ciasteczek wybierając w „Ustawieniach” sekcję „Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie „Pliki cookie” i tam klikając w przełącznik przy pozycji „Zablokowane”. Jednakże odrzucanie wszelkich ciasteczek może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie ze stron internetowych.

IV. Odbiorcy danych

Nasi pracownicy i współpracownicy mogą mieć dostęp do danych użytkowników, jeśli jest to uzasadnione dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym są oni zobowiązani do należytej ochrony tych danych.

Możemy ujawniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają te dane w naszym imieniu (odbiorcy danych), prowadzącym działalność z zakresu: księgowości, informatyki, hostingu, statystyki, marketingu, wyszukiwarek internetowych, komunikacji internetowej, płatności internetowych, portali społecznościowych, usług prawnych, świadczenia usług, które mogą być wykorzystane jako pomoc w prowadzeniu warsztatu samochodowego.
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale jedynie do państw lub podmiotów zapewniających stopień ochrony danych osobowych odpowiadający regulacjom UE.

Ponadto możemy przekazywać podmiotom publicznym dane dotyczące użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego od nas obowiązujące prawo.

V. Uprawnienia użytkowników

Jako użytkownik Serwisu masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. W tym celu skontaktuj się z nami przez e-mail.

Jako użytkownik Serwisu masz prawo do złożenia skargi na nasze działania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub przerobieniu danych użytkowników.

Przechowujemy przekazywane nam przez użytkowników dane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłami i firewallami), tworzymy ich kopie zapasowe. Wszystkie transakcje elektroniczne oraz przekazywanie poufnych danych odbywają się za pośrednictwem technologii SSL.

Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie jest z zasady narażona na niebezpieczeństwa. Jednakże stosujemy różnego rodzaju środki, w celu zabezpieczenia danych osobowych. Jeśli będziesz chciał nam przekazać sugestie co do stosowania takich zabezpieczeń, zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub przesłanie nam wiadomości e-mail.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie poufności własnych haseł i innych danych, których nie powinni ujawniać osobom trzecim. Nigdy nie prosimy użytkowników o przekazanie nam ich haseł (za wyjątkiem logowania się w Serwisie).

VII. Strony osób trzecich

Serwis zawiera linki do stron osób trzecich. Nie odpowiadamy za polityki prywatności lub praktykę w tym zakresie stosowaną na stronach osób trzecich. Strony te, w szczególności ich zawartość i linki do nich, mogą ulegać ciągłym zmianom oraz mieć własne polityki prywatności i inne regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Uzyskaj dostęp testowy!

Wypełnij poniższe zgłoszenie i otrzymaj link do środowiska testowego EasyPV na 48h!